Buitenschoolse opvang; zelf kiezen wat je doet

Onze buitenschoolse opvang (BSO) vindt u in Oldebroek (tegenover De Goede Herder kerk), Wezep (IKC De Schaapskooi), Oostendorp (PWA-school) en in 't Harde(MFC Aperloo).

Zelf kiezen wat je doet

In de BSO liggen de accenten wat betreft het groepsgebeuren iets anders dan op het kinderdagverblijf. Schoolkinderen zijn immers al de hele dag in een groep bezig. Daarom ligt in de BSO het accent meer op het maken van eigen keuzes voor vrijetijdsinvulling en ontspanning. BSO is vrije tijd. En vrije tijd is: zelf kiezen wat je doet, waar en met wie je dat doet. De kleinste kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klassen opgehaald. Voor de BSO geldt: voor kinderen van de Looschool, Wegwijzer en Eben-Haëzerschool is er een mogelijkheid dat ze kosteloos worden opgehaald (per auto). De Regenboog & Timotheüs kinderen worden lopend gehaald.

Bij de kinderen van de buitenschoolse opvang staat het spelen centraal. Vrij spelen en georganiseerde activiteiten zijn belangrijke elementen in de vrije tijd.

Omgeving

De omgeving waarin kinderen de dag doorbrengen heeft grote invloed op het gedrag en welbevinden. Kinderopvang ROMI onderkent dat belang en wil de kinderen een bij hun leeftijd passende, veilige, inspirerende en uitdagende leefomgeving bieden. Zowel binnen als buiten. Daarnaast is een aangrenzende, toegankelijke en veilige op de leeftijd afgestemde buitenspeelplaats beschikbaar.

Buitenspeelplaats

Daarnaast biedt onze buitenspeelplaats voldoende sport- en spelmogelijkheden. Sport en spel geven kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Beweging is in alle opzichten goed voor ze: voor hun motorische ontwikkeling en voor sociale vaardigheden. De pedagogisch medewerkers moeten de kinderen voldoende gelegenheid bieden om zich op deze terreinen te ontwikkelen. Als het gaat om sociale vaardigheden zijn vooral teamspelletjes van belang. Kinderen leren om zelf regels te bedenken en die regels samen te hanteren. Ze leren conflicten op te lossen en oplossingen te verzinnen. Bovendien leren ze omgaan met verliezen en winnen.

Tevens biedt het kinderen de gelegenheid om te bewegen: dat is een taak die steeds belangrijker wordt in onze huidige maatschappij waar overgewicht steeds een grotere rol gaat spelen doordat de norm van minimaal 1 uur bewegen per dag niet gehaald wordt en voedingsgewoonten niet altijd optimaal zijn.

Huiskamer

Onze vestigingen onderscheiden zich door hun huiskamergevoel. Een modern en gezellig ingerichte ruimte nodigt uit tot spelen, ontdekken of gezellig samen zijn. In elke ruimte zijn er verschillende plekken met eigen sfeer en mogelijkheden.


Klantvriendelijkheid

De klantvriendelijkheid ziet u terug in de persoonlijke benadering van de medewerkers van Kinderopvang ROMI. Onze klanten zijn op de eerste plaats de kinderen. U mag van ons dan ook verwachten dat wij uw kind optimaal verzorgen waarbij het welbevinden van uw kind voorop staat.

Wij streven naar een goede samenwerking met de ouders of verzorgers. U mag dan ook duidelijke communicatie en een open houding van ons verwachten. Pedagogisch medewerkers laten u zien hoe er gewerkt wordt, hoe het kind zich gedraagt en zich voelt. De informatie gaat over de verzorging van het kind, maar ook over bijvoorbeeld spel, emotie en sociale contacten. Daarnaast zullen de medewerkers u uitnodigen te vertellen over hoe u het kind ziet, hoe het kind zich thuis gedraagt en welke opvoedingsideeën u heeft. Op deze manier kunnen ouders en groepsleiding elkaar in de opvoeding steunen. Een goede samenwerking is dus van groot belang! Wanneer u vragen of opmerkingen heeft (al of niet anoniem), worden deze zo snel mogelijk behandeld en zo nodig actie ondernomen.
Inschrijven