Kinderopvang ROMI is een Christelijke professionele organisatie waar uw kind in goede handen is.

Uw kind kan bij ons terecht op onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Elburg, Oostendorp, Oldebroek en Wezep. Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, want uw kind is ook onze zorg. Wij stellen kleinschaligheid, kwaliteit, persoonlijke aandacht en veiligheid voorop.

Visie

Wij zien Kinderopvang ROMI als een levend wezen. Dit betekent dat ons bedrijf zijn eigen processen creëert net als het menselijk lichaam de eigen cellen produceert.
Het bedrijf zien als een levend wezen betekent dat ons bedrijf kan plannen, leren, leidinggeven en zichzelf kan besturen.

De belangrijkste opdracht van een levende onderneming is te overleven en zichzelf te verbeteren.

Het streven naar zo'n lange levensduur kenmerkt zich door de volgende factoren;
• We zijn gevoelig voor onze omgeving. Dus de omstandigheden in de maatschappij om ons heen houden we nauwlettend in de gaten.
• We hebben een sterk gevoel voor identiteit. Werknemers bij ons hebben het gevoel dat ze deel uitmaken van een eenheid. Het gevoel bij een organisatie te horen.
• Ons bedrijf is behoudend in het beheren van financiën.

Missie

Kinderopvang ROMI biedt u als ouders en of verzorgers, de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces terwijl uw kind omringd wordt door professionele zorg in een veilige, vertrouwde en kleinschalige omgeving waar Uw kind, ook ónze Zorg is.

We spelen in op de behoeftes en ontwikkelingsfasen van het individuele kind.v Het kind wordt geprikkeld om zichzelf te ontplooien en de wereld om hem heen verder te ontdekken.

Enerzijds zal hem die ruimte (soms letterlijk) bewust gegeven worden, anderzijds zal de pedagogisch medewerker juist uitnodigend zijn.
Door het kind bewust te maken van de wereld om hem heen (mens en dier), zullen we hem ook normen en waarden bij brengen o.a. door grenzen aan te geven, voor te doen, in een transparante omgeving.

Organisatie

Kinderopvang ROMI werkt met vaste, kleine teams. Onze medewerkers zijn pedagogisch gecertificeerd en beschikken over een VOG-verklaring. Zij werken in principe op vaste dagen, met uitzondering van ziekte of vakantie. Ook het team aan invalkrachten is klein, aangezien de teams in geval van ziekte dit zoveel mogelijk zelf invullen. Hierdoor wordt de continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd.

Kinderopvang ROMI heeft, verdeeld over 4 locaties, ruim 25 medewerkers. Op de klantenservice werken twee medewerkers. Met hen handelt u alle administratieve zaken af met betrekking tot inschrijving, rondleiding, ruilen, ziekmeldingen en vakantie van uw kind.

De directie bestaat uit Mirjam Mulder (algemeen directeur) en Roel van de Meent (financieel directeur).

Onze visie op kinderopvang

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Het legt een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Bij kinderopvang ROMI verplaatsen we ons in de wereld van uw kind en zorgen we voor sfeer en geborgenheid en vertrouwen. Vanuit die veilige basis inspireren we uw kind bij de ontdekkingsreis door het leven.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn door Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk, geregistreerd als erkend leerbedrijf. Deze erkenning geldt voor alle locaties. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding.

Wil je stagelopen bij ons?

Stuur dan je CV met motivatie t.a.v. Jorien van Veelen naar j.vanveelen@kinderopvangromi.nl
Inschrijven