Kinderopvang ROMI heeft een Peuterspeelzaal in Oldebroek, t Harde, Oostendorp, Elburg en Wezep

De groep valt onder de wet kinderopvang en voldoet aan de strengste eisen. Feitelijk is het een kinderdagverblijfgroep met als invulling: peuterspeelzaalactiviteiten.Tweeverdieners kunnen, aangezien deze groep onder de wet kinderopvang valt, een toeslag krijgen. Maar uiteraard kunnen eenverdieners hier, tegen een gereduceerd tarief, ook gewoon terecht. De gemeente Oldebroek verstrekt subsidie. Hierdoor worden de kosten extra laag, zodat ook gezinnen met de laagste inkomens toch gebruik kunnen maken van de peuterspeelzaal.

VVE

We bieden VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. VVE biedt peuters een ontwikkelingsprogramma gedurende de periode bij de peuterspeelzaal en de eerste twee groepen van de basisschool. Doel van de VVE is de ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat een achterstand wordt voorkomen en dat kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.

Wat doen we allemaal op de peuterspeelzaal?

Leren samenspelen
Door het intensieve contact met leeftijdsgenootjes krijgt de sociale ontwikkeling van het kind een impuls. Een peuter die aanvankelijk alleen bezig is met het eigen spel, zal langzamerhand het spel van anderen imiteren en mee gaan spelen.

Bevorderen van de taalontwikkeling
Buiten wordt vooral de grove motoriek (grove bewegingen) gestimuleerd, bijvoorbeeld met rennen, gooien met een bal, springen, steppen, fietsen, gebruik maken van de speeltoestellen etc.. Binnen wordt de fijne motoriek gestimuleerd o.a. door te kleuren, te plakken, of kralen rijgen.

Prikkelen tot creativiteit
De speelzaal is een stimulerende speelomgeving. Het kind moet ook lekker kunnen experimenteren met verf, klei, plakmateriaal en tekenspullen. Het gaat daarbij niet om het prachtige resultaat, maar om de eigen activiteit van het kind.

Stimuleren verstandelijke ontwikkeling
Door het steeds weer herhalen van het spel ontwikkelen het kind zich verder en dienen zich nieuwe fasen aan.

Kinderen die opvallen
Kinderen kunnen in de periode tot vier jaar al een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen op bijvoorbeeld sociaal, emotioneel of motorisch gebied. Problemen signaleren en bespreken met de ouders is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal.

Door het kind te observeren moet blijken waar de problemen liggen en wat de mogelijkheden zijn om peuter en ouders te begeleiden. Als het nodig is, kan er in overleg met de ouders specialistische hulp worden aangevraagd. Na toestemming van de ouders wordt dan meestal contact gezocht met de Wijkverpleegkundige van het CJG.
Inschrijven